Ανακοίνωση

Η «Νέα Σπορά» διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται σε καμία εκδοτική προσπάθεια οποιουδήποτε φορέα, ιστοσελίδας ή ξεχωριστού προσώπου με τη μορφή συνεργασίας, συγγραφικής ή άλλης.

                                                                                                          «Νέα Σπορά»

COMMENTS