Δεν  θα γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτό το έγκλημα!

Αναδημοσιεύουμε ένα κείμενο διαμαρτυρίας ακαδημαϊκών και ερευνητών της Τουρκίας ενάντια στην πολιτική του Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στους Κούρδους και στις βάρβαρες στρατιωτικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Τουρκικό κράτος στις Νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας ενάντια σε πόλεις και χωριά, που κατοικούνται από Κούρδους. Η αναδημοσίευση γίνεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα. Σημειώνουμε, ότι μέχρι τώρα έχει υπογραφεί πάνω από 1400 ακαδημαϊκούς και ερευνητές από πανεπιστήμια της Τουρκίας και του εξωτερικού.


Ως ακαδημαϊκοί και ερευνητές αυτής της χώρας, δε θα γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτό το έγκλημα!

Η Τουρκία καταδίκασε τους κατοίκους στις πόλεις Sur, Silban, Nusaybin, Cizre, Silopi και πολλές άλλες πόλεις και γειτονιές στις Κουρδικές επαρχίες, σε πείνα μέσω της απαγόρευσης κυκλοφορίας που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και εβδομάδες. Έχει κάνει επιθέσεις σε αυτές τις περιοχές με βαρύ οπλισμό και εξοπλισμό, που θα χρησιμοποιούταν μόνο σε περίοδο πολέμου. Ως αποτέλεσμα, τα δικαιώματα στη ζωή, την ελευθερία και την ασφάλεια και ιδιαίτερα η απαγόρευση των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης, που προστατεύονται από το Σύνταγμα και διεθνείς συμβάσεις, έχουν παραβιαστεί.

Αυτή η ηθελημένη και σχεδιασμένη σφαγή αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ίδιων των Τουρκικών νόμων και των διεθνών συνθηκών, που ή ίδια η Τουρκία συμμετέχει. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Απαιτούμε από την πολιτεία να εγκαταλείψει αυτή την ηθελημένη σφαγή και τον εκτοπισμό των Κούρδων και άλλων ανθρώπων στην περιοχή. Απαιτούμε επίσης από την πολιτεία να άρει τους περιορισμούς κυκλοφορίας, να τιμωρήσει τους υπεύθυνους των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αποζημιώσει εκείνους τους πολίτες που υπέστησαν φυσική και ψυχολογική βλάβη. Για αυτό το σκοπό, απαιτούμε να δοθεί πρόσβαση στην περιοχή σε ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές,  που θα παρακολουθήσουν και θα καταγράψουν τα γεγονότα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να προετοιμάσει τις συνθήκες για διαπραγματεύσεις και να δημιουργήσει ένα οδικό χάρτη που θα οδηγήσει σε μία διαρκή ειρήνη, που θα περιλαμβάνει τα αιτήματα του Κουρδικού κινήματος. Απαιτούμε τη συμπερίληψη ανεξάρτητων παρατηρητών από ευρεία τμήματα της κοινωνίας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δηλώνουμε επίσης τη θέλησή μας να συμμετάσχουμε ως παρατηρητές. Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή καταστολής της αντιπολίτευσης.

Εμείς, ως ακαδημαϊκοί και ερευνητές, που εργαζόμαστε εντός κι εκτός της Τουρκίας, δηλώνουμε ότι δε θα γίνουμε μέρος αυτής της σφαγής παραμένοντας σιωπηλοί και απαιτούμε τον άμεσο τερματισμό της βίας που διαπράττεται από το κράτος. Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στα πολιτικά κόμματα, το κοινοβούλιο και τη διεθνή κοινή γνώμη μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας.

As academics and researchers of this country, we will not be a party to this crime!

“The Turkish state has effectively condemned its citizens in Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi, and many other towns and neighborhoods in the Kurdish provinces to hunger through its use of curfews that have been ongoing for weeks. It has attacked these settlements with heavy weapons and equipment that would only be mobilized in wartime. As a result, the right to life, liberty, and security, and in particular the prohibition of torture and ill-treatment protected by the constitution and international conventions have been violated.

This deliberate and planned massacre is in serious violation of Turkey’s own laws and international treaties to which Turkey is a party. These actions are in serious violation of international law.

We demand the state to abandon its deliberate massacre and deportation of Kurdish and other peoples in the region. We also demand the state to lift the curfew, punish those who are responsible for human rights violations, and compensate those citizens who have experienced material and psychological damage. For this purpose we demand that independent national and international observers to be given access to the region and that they be allowed to monitor and report on the incidents.

We demand the government to prepare the conditions for negotiations and create a road map that would lead to a lasting peace which includes the demands of the Kurdish political movement. We demand inclusion of independent observers from broad sections of society in these negotiations. We also declare our willingness to volunteer as observers. We oppose suppression of any kind of the opposition.

We, as academics and researchers working on and/or in Turkey, declare that we will not be a party to this massacre by remaining silent and demand an immediate end to the violence perpetrated by the state. We will continue advocacy with political parties, the parliament, and international public opinion until our demands are met”.

Πηγή: http://bianet.org/english/human-rights/170978-academics-we-will-not-be-a-party-to-this-crime

COMMENTS