Οι «17 δράσεις» για τη δεύτερη αξιολόγηση

 1. Επανεξέταση αγοράς εργασίας. Αναθεώρηση πλαισίων της «αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο». Βασικό προαπαιτούμενο.
 2. Κατάργηση ΕΚΑΣ. Σταδιακή κατάργηση για όλους τους συνταξιούχους ως τα τέλη Δεκεμβρίου 2019 αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων τον Απρίλιο του 2016 και επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 800 εκατ. Ευρώ ως το 2018.
 3. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Απαιτείται υπουργική απόφαση το Νοέμβριο για την επανεξέταση του συστήματος με βάση τις προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την κατάργηση επιδομάτων. Βασικό παραδοτέο: 1η Ιανουαρίου 2017.
 4. Επανεξέταση συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. Στόχος η εξοικονόμηση 0,5% του ΑΕΠ (900 εκατ. Ευρώ) σε ετήσια βάση, θα καλυφθεί από τις προτάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και την επισκόπηση δαπανών (spending review).
 5. Μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι Αρχές «θα θεσπίσουν πρωτογενή νομοθεσία η οποία θα προσδιορίζει μία «γενική λίστα πώλησης» με μια υποκατηγορία για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα». Εκκρεμεί από τον Ιούνιο.
 6. Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ. Νομοθεσία για την εφαρμογή της σύστασης του ΟΟΣΑ από την Εργαλειοθήκη 1 για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Εκκρεμεί από τον Ιούνιο.
 7. Ενοποίηση ταμείων κοινωνικής ασφάλισης. Περιλαμβάνει την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων και την κοινή είσπραξη εισφορών και φόρου εισοδήματος. Δράση Νοεμβρίου.
 8. Σύνδεση εισφορών και παροχών. Οι Αρχές θα καθιερώσουν εθνική σύνταξη στα 346 ευρώ με 15 χρόνια εισφορών, η οποία θα αυξάνεται σταδιακά σε 384 ευρώ για 20 χρόνια εισφορών.
 9. Εναρμόνιση εισφορών. Κατάργηση ως το τέλος του 2019 όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με κρατικούς πόρους και εναρμόνιση εισφορών με το ΙΚΑ. Εξαιρέσεις για αγρότες και νεοασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες. Δράση Σεπτεμβρίου.
 10. Εξορθολογισμός δαπανών υγείας. Αύξηση ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60%. Δράση Δεκεμβρίου
 11. Απλοποίηση εργατικής νομοθεσίας. Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογιστεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας ως το Μάρτιο του 2017. Βασικό παραδοτέο.
 12. Αλλαγή ειδικών μισθολογίων στο Δημόσιο για ΕΣΥ, δικαστικούς, καθηγητές, ένστολους.
 13. Η αξιολόγηση και το πρόγραμμα μόνιμης κινητικότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους.
 14. Η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 2017-2020.
 15. Η επιλογή της νέας ομάδας ΔΕΚΟ και των ακινήτων που θα μεταφερθούν στο Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων.
 16. Η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Υπερταμείου και των υπομονάδων του.
 17. Η απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχανικών.

Πηγή: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=842199

COMMENTS