Κυπριακό και Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Συνηθίζεται να γίνονται συνεχείς αναφορές στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διζωνικότητα. Θα παραθέσουμε τις βασικές αναφορές σε δύο ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ σε συσχέτιση με αντίστοιχες αναφορές σε ανακοινωθέντα που προέκυψαν από τις συνομιλίες του Τάσου Παπαδόπουλου και του Μεχμέτ- Αλί Ταλάτ, Δημήτρη Χριστόφια και Μεχμέτ- Αλί- Ταλάτ. Το κείμενο που ακολουθεί είναι αναδημοσίευση από το www.newsbomb.gr (10/02/2014).


nb1Αναφορικά με την διζωνική ομοσπονδία το ψήφισμα 750 του Συμβουλίου Ασφαλείας (10η Απριλίου 1992, §4) ορίζει τα εξής:

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας αντανακλάται στο γεγονός ότι κάθε ένα από τα ομόσπονδα κράτη θα διοικείται από μια κοινότητα και θα υπάρχει εγγύηση για μια σαφή πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας γης στην περιοχή της. Αντανακλάται επίσης στο γεγονός ότι δεν θα επιτρέπεται στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να οικειοποιηθεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες των ομόσπονδων κρατών ούτε και θα μπορεί ένα ομόσπονδο κράτος να οικειοποιηθεί τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του άλλου».

Για την πολιτική ισότητα το ψήφισμα 716 του Συμβουλίου Ασφαλείας (11η Οκτωβρίου 1991, §4) τονίζει:

«Παρόλο που η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή (των δύο κοινοτήτων) σε όλους τους κλάδους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της διοίκησης, πρέπει να αντανακλάται μεταξύ άλλων με διάφορους τρόπους: στον όρο το ομοσπονδιακό σύνταγμα του κυπριακού κράτους να εγκρίνεται ή να τροποποιείται με τη συγκατάθεση και των δύο κοινοτήτων• στην αποτελεσματική συμμετοχή και των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα και τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης• σε διασφαλίσεις που να εγγυώνται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δε θα έχει εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων της μιας εκ των δύο κοινοτήτων• και στην ισότητα και τις ταυτόσημες εξουσίες των δύο ομόσπονδων κρατών».

nb2Το ανακοινωθέν Τάσσου Παπαδόπουλου- Μεχμέτ Αλί Ταλάτ (8η Ιουλίου 2006), για επανάληψη των συνομιλιών, μετά την απόρριψη από την Ελληνοκυπριακή πλευρά το 2004 του Σχεδίου Ανάν αναφερόταν απλώς σε μια «δέσμευση (των δύο ηγετών) για την επανένωση της Κύπρου με βάση μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και πολιτική ισότητα όπως (αυτές οι έννοιες) καθορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Η κοινή δήλωση Χριστόφια-Ταλάτ (23η Μαΐου 2008) διελάμβανε:

«Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για μια διζωνική, δικοινοτική Ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως (οι έννοιες αυτές)ορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτός ο συνεταιρισμός θα έχει μια Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση με μια και μόνη διεθνή προσωπικότητα, καθώς και μια Τουρκοκυπριακή Συνιστώσα Πολιτεία και μια Ελληνοκυπριακή Συνιστώσα Πολιτεία, οι οποίες θα έχουν ισότιμο καθεστώς».

nb3Επειδή η «κυριαρχία» είχε αφεθεί έξω από την κοινή δήλωση σε δεύτερη συνάντηση Χριστόφια-Ταλάτ (1η Ιουλίου 2008), οι δύο ηγέτες «συζήτησαν τα θέματα της μίας και μόνης κυριαρχίας και ιθαγένειας, για τα οποία έχουν συμφωνήσει ως θέμα αρχής. Συμφώνησαν να συζητήσουν τις λεπτομέρειες της εφαρμογής τους κατά τις απευθείας διαπραγματεύσεις».

Το σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, το οποίο θα επισημοποιηθεί στην αυριανή συνάντηση Αναστασιάδη-Έρογλου για πρώτη φορά, σύμφωνα με έγκυρη πηγή, «διασαφηνίζει πλήρως όλα τα επίμαχα θέματα αναφορικά τόσο με τη βάση των διαπραγματεύσεων όσο και με τη διαδικασία». Όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα. Η διασύνδεση των υπό συζήτηση θεμάτων, π.χ. εδαφικό – περιουσιακό – εκτοπισμένοι, ασφάλεια – εγγυήσεις, «ανοίγει πράγματι ουσιαστικές προοπτικές περιεκτικών συνομιλιών που να μπορούν να οδηγήσουν σε μια συνολική λύση», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ιδιαίτερα, επισημαίνεται η παράγραφος 3 του ανακοινωθέντος, η οποία αναφέρει:

«Η επίλυση θα βασίζεται σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως (αυτές οι έννοιες) καθορίζονται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. Η ενωμένη Κύπρος, ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει μια ενιαία νομική προσωπικότητα και μια κυριαρχία η οποία θα καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπό το χάρτη του ΟΗΕ και η οποία εκπηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Θα υπάρχει μια ενιαία Κυπριακή ιθαγένεια, που θα ρυθμίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της ενωμένης Κύπρου θα είναι και πολίτες είτε του ελληνοκυπριακού συνιστώντος κράτους είτε του τουρκοκυπριακού συνιστώντος κράτους. Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει και όχι να αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο την ενωμένη Κυπριακή ιθαγένεια».

COMMENTS