Ανακοινώσεις του ΑΚΕΛ για το Κυπριακό ζήτημα

Παραθέτουμε τρεις δηλώσεις εκ μέρους του εκπροσώπου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Σ’ ό,τι αφορά στην πρώτη δήλωση έχει διανεμηθεί και καταχωρηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Αναγκαστήκαμε ως εκ τούτου να την μεταφράσουμε. Την παραθέτουμε, όμως, και στην Αγγλική γλώσσα, όπως ακριβώς εκδόθηκε. Από τις δηλώσεις αυτές οι αναγνώστες μας μπορούν να εξάγουν τα συμπεράσματά τους ως προς τις θέσεις του ΑΚΕΛ, μετά τη απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης για την επανέναρξη των συνομιλιών με το Μουσταφά Ακινζί. Επανέναρξη για την οποία το ΑΚΕΛ συμφώνησε στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των συνομιλιών μεταξύ του Νίκου Αναστασιάδη και του Μουσταφά Ακινζί.


AKEL on the resumption of the negotiations

Statement by Stefanos Stefanou, AKEL C.C. Spokesperson

AKEL C.C. Press Office, 3rd December 2016, Nicosia

The resumption of the negotiations, which was achieved after the agreement of Mr. Anastasiades with Mr. Akinci, is a positive development. If the deadlocks continued then there was the danger of further complications with negative consequences for the prospects of solving the Cyprus problem.

The agreed procedure opens up perspectives for the achievement of a solution. However, for these perspectives to be realized potential dangers must be avoided, which means that President Anastasiades has to go the negotiations consistent to the agreed framework and the principles of the solution of the Cyprus problem and demonstrate the necessary pragmatism.

Regardless of the different views and disagreements, all the political forces must keep their tones restrained and back the efforts to achieve a solution. The confrontations over the procedure that the President of the Republic has already agreed will not change the given situation. We should all aim to make our contribution towards making use of the opportunity in order to achieve the desired solution.

The desired solution for AKEL remains the solution that will liberate, terminate the occupation and reunite the country and our people within the framework of a bizonal, bicommunal federation.

Το ΑΚΕΛ για την επανέναρξη των συνομιλιών

Δήλωση του Στέφανου Στεφάνου, Εκπροσώπου Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ.

Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. 3/12/2016, Λευκωσία.

Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, η οποία επιτεύχθηκε μετά τη συμφωνία του κ. Αναστασιάδη με τον κ. Ακιντζί, είναι μια θετική εξέλιξη. Εάν τα αδιέξοδα συνεχίζονταν, τότε υπήρχε ο κίνδυνος των περαιτέρω επιπλοκών με αρνητικές συνέπειες για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος.

Η συμφωνημένη διαδικασία ανοίγει προοπτικές για την επίτευξη λύσης. Ωστόσο, για να πραγματοποιηθούν αυτές οι προοπτικές, πρέπει να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι, γεγονός που σημαίνει ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να παραμείνει στις διαπραγματεύσεις σταθερός στο συμφωνημένο πλαίσιο και τις αρχές λύσης του Κυπριακού προβλήματος και να επιδείξει τον απαραίτητο πραγματισμό.

Ανεξάρτητα από τις διαφορετικές απόψεις και διαφωνίες, όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους και να στηρίξουν τις προσπάθειες για την επίτευξη λύσης. Οι αντιπαραθέσεις πάνω στη διαδικασία, που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ήδη συμφωνήσει δε θα αλλάξουν τη δεδομένη κατάσταση. Θα πρέπει όλοι να έχουμε ως στόχο το πως να συμβάλουμε στην κατεύθυνση αξιοποίησης της ευκαιρίας, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή λύση.

Η επιθυμητή λύση για το ΑΚΕΛ παραμένει η λύση που θα απελευθερώσει, θα τερματίσει την κατοχή και θα επανενώσει τη χώρα και το λαό μας στο πλαίσιο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Μετάφραση «Νέα Σπορά»


Το Κυπριακό θα λυθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Τα περί αλλαγής στρατηγικής δεν βοηθούν

Δήλωση Εκπροσώπου τύπου της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, για το Κυπριακό

Στο Κυπριακό ποτέ δεν βοήθησαν προσεγγίσεις περί αλλαγής στρατηγικής. Ποτέ δεν βοήθησαν οι διάφορες εκδόσεις πολιτικής πρόταξης, που σήμερα εμφανίζονται ξανά ως νεοφανείς.

Τέτοιες πολιτικές δοκιμάστηκαν στο παρελθόν και απέτυχαν, γιατί οδήγησαν σε αδιέξοδα, σε επίρριψη ευθυνών στην ελληνοκυπριακή πλευρά και σε νέα τετελεσμένα, όπως έγινε το 1983 με την ανακήρυξη του ψευδοκράτους ή το 1997, όταν η τουρκική πλευρά άλλαξε την επίσημη θέση της υποστηρίζοντας συνομοσπονδία.

Αυτό το ιστορικό δίδαγμα είναι και σήμερα επίκαιρο. Σήμερα, που διάφοροι έρχονται από καθέδρας να «συμβουλεύσουν» διάφορα. Είτε να τερματίσουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων είτε να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν. Κίνδυνοι από τη διχοτόμηση, από τη μη λύση, από μια κακή λύση ή όπως ακούσαμε εσχάτως, την προσάρτηση των κατεχομένων από την Τουρκία.

Το Κυπριακό θα επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων. Ενώπιον μας βρίσκεται μια διαδικασία την οποία συμφώνησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ευθύνη του Προέδρου να διαχειριστεί ορθά τη διαδικασία έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που αυτή παρέχει και από την άλλη, να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι που υπάρχουν. Ο Πρόεδρος οφείλει να χειριστεί τα ζητήματα με συνέπεια στις αρχές λύσης και από την άλλη, να επιδεικνύει τον απαραίτητο ρεαλισμό. Αυτή η καθοριστικής σημασίας ευθύνη είναι δική του.

Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να στηρίζει τη διαπραγματευτική προσπάθεια, με την προσδοκία ότι τούτη τη φορά θα επιτευχθεί λύση η οποία θα τερματίζει την κατοχή και θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό μας.

 13/12/2016


Να αξιοποιηθεί η διαδικασία κατά τρόπο που να έχει απτά αποτελέσματα προς όφελος της λύσης

Δήλωση Εκπροσώπου Τύπου της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, για το Κυπριακό

Η διαδικασία που έχει συμφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν μπορεί να αλλάξει και ως εκ τούτου είναι ανώφελο και αντιπαραγωγικό να ερίζουμε κατά πόσο αυτή είναι σωστή ή λανθασμένη.

Το ζητούμενο πλέον είναι να αξιοποιηθεί η διαδικασία κατά τρόπο που να έχει απτά αποτελέσματα προς όφελος της λύσης. Επιβάλλεται να γίνει σοβαρή προετοιμασία και να καταρτιστεί ένας ολοκληρωμένος και συγκροτημένος σχεδιασμός. Αυτή είναι ευθύνη πρωτίστως του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις που εγείρει η διαδικασία που συμφώνησε ο Πρόεδρος. Πρώτα απ’ όλα, είναι η αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης για επίτευξη περαιτέρω προόδου στα βασικά θέματα της εσωτερικής πτυχής που έχουν απομείνει ανοικτά μέχρι σήμερα. Αυτά βρίσκονται κυρίως στο εδαφικό, στο περιουσιακό και στο θέμα της διακυβέρνησης. Όση περισσότερη πρόοδος επιτευχθεί προτού πάμε στη Γενεύη, τόσο το καλύτερο για τις προοπτικές της λύσης.

Η δεύτερη πρόκληση έχει να κάνει με τη διάσκεψη για την Κύπρο, η οποία θα ασχοληθεί με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού και, ειδικότερα, με το σύστημα της ασφάλειας.

Οι διαφωνίες των δύο πλευρών σ’ αυτό το ζήτημα είναι δεδομένες. Και για τη σύνθεση της διάσκεψης και για το περιεχόμενο της συμφωνίας για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει εδώ και καιρό διατυπώσει τις θέσεις της. Με γνώμονα αυτές τις θέσεις, ο Πρόεδρος και το επιτελείο του θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους έτσι ώστε οι διαδικαστικές διαφωνίες να ξεπεραστούν, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει τις βασικές μας αρχές, και να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η διάσκεψη με επιτυχία. Σε διαφορετική περίπτωση ελλοχεύει κίνδυνος είτε κατάρρευσης της προσπάθειας ακόμα και στο διαδικαστικό στάδιο είτε εγκλωβισμού μας σε διαδικασία που να επηρεάζει αρνητικά το ουσιαστικό μέρος της διάσκεψης.

Για τα θέματα που αφορούν τη διάσκεψη, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης και συνεχής συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση. Η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο να διαδραματίσει στην επίλυση της διεθνούς πτυχής του Κυπριακού και αυτός θα πρέπει να αξιοποιηθεί.

14/12/2016

 

COMMENTS