Το Βιετνάμ τροποποιεί το μοντέλο ανάπτυξης του επιδιώκοντας να γίνει αναπόσπαστο μέλος της παγκόσμιας οικονομίας

Αναδημοσιεύουμε για πληροφόρηση των αναγνωστών μας, κείμενο – απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Βιετνάμ, που αφορά στην τροποποίηση του μοντέλου ανάπτυξης και της ένταξης του Βιετνάμ στην παγκόσμια οικονομία. Υπενθυμίζουμε πάντα, όπως το έχουμε κάνει και άλλη φορά, ότι οι αναδημοσιεύσεις τις οποίες αναρτά η «Νέα Σπορά» δε σημαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις της. Οι αναδημοσιεύσεις αυτές, ειδικά για κείμενα και αποφάσεις Κομμουνιστικών Κομμάτων, γίνονται για να γνωρίζουν οι αναγνώστες μας τις απόψεις και την πολιτική που αναπτύσσουν τα αντίστοιχα Κομμουνιστικά Κόμματα. Γι’ αυτό το λόγο τα κείμενα αυτά αντλούνται από το Solidnet, το δίκτυο των Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων, για να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. Θα θέλαμε επίσης να πληροφορήσουμε τους αναγνώστες μας ότι στις μεταφράσεις αυτών των κειμένων υπάρχουν ορισμένες φορές σημαντικές μεταφραστικές δυσκολίες. Προσπαθούμε, όμως, να αποδίδουμε όσο το δυνατό πιο σωστά τα κείμενα που μεταφράζουμε.


cpv

Η 12η κεντρική Επιτροπή του ΚΚ Βιετνάμ συνεδρίασε στις 9-14/10/2016 στο Ανόι σε προγραμματισμένη σύνοδο. Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκαν κοινωνικό-οικονομικά θέματα του 2016 και συγκεκριμένα τα σχέδια για την: κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων του μοντέλου ανάπτυξης, η βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης, η παραγωγικότητα εργασίας και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Άλλα θέματα περιελάμβαναν την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του Βιετνάμ στη παγκόσμια σκηνή, διατηρώντας παράλληλα την υπάρχουσα κοινωνικοπολιτική σταθερότητα, μέσω της συμμετοχής της χώρας στη νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Ακόμα, τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για θέματα οικοδόμησης και ανόρθωσης του κόμματος ώστε να σταματήσουν την όποια υποχώρηση ιδεολογική, ηθική ή τρόπου ζωής καθώς και θέματα διαδικασιών “εξέλιξης” και “μετασχηματισμού” μέσα στο κόμμα.

Προήδρευσε ο ΓΓ του κόμματος. Ν. Τρονγκ και απεύθυνε την εναρκτήρια ομιλία καθώς και αυτή της λήξης της συνόδου. Η ΚΕ σχολίασε το πρόγραμμα για τη κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων του μοντέλου ανάπτυξης, βελτίωσης του ρυθμού ανάπτυξης, παραγωγικότητας εργασίας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η ΚΕ ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις του μοντέλου ανάπτυξης, βελτίωσης του ρυθμού ανάπτυξης, παραγωγικότητας εργασίας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι ένα στρατηγικής σημασίας ζήτημα, το οποίο θα παίξει τον πιο αποφασιστικό ρόλο για την επιτυχία των διαδικασιών ανανέωσης. Οι πολιτικές του κόμματος σε ότι αφορά τις μεταρρυθμίσεις του μοντέλου ανάπτυξης συγκεκριμενοποιήθηκαν και καταστάλαξαν ενώ υπήρξαν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα. Το μοντέλο ανάπτυξης άρχισε να αλλάζει, συνδυάζοντας τη κάθετη με την οριζόντια ανάπτυξη, ενώ η παραγωγικότητα των εργαζομένων – αναφερόμενος σαν Ολικός Παράγοντας Παραγωγικότητας (ΟΠΠ)- και η ανταγωνιστικότητα, σαν συνολική εθνική οικονομία, βελτιώθηκαν.

Παρόλα αυτά ο ρυθμός εξέλιξης των μεταρρυθμίσεων (του μοντέλου ανάπτυξης) παραμένει χαμηλός για το Βιετνάμ καθότι το παλαιό μοντέλο εξακολουθεί να κυριαρχεί: η ανάπτυξη εξακολουθεί να εξαρτάται από το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων και από την μάζα της εργατικής δύναμης που ενεργοποιείται. Η ανάπτυξη όμως δεν βασίζεται στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών, των μεταρρυθμίσεων στις εμπορικές συναλλαγές, την οργάνωση της παραγωγής ή τους οικονομικούς μετασχηματισμούς. η μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης έτεινε να γίνει αρνητική ενώ η παραγωγικότητα εργασίας και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας παραμένει χαμηλή. Η ολόπλευρη ενημέρωση και κατανόηση αυτής της κατάστασης και οι απόψεις του ΚΚΒ σε αυτά τα θέματα θεωρούνται κομβικής σημασίας σήμερα για το Βιετνάμ.

Οι μεταρρυθμίσεις του μοντέλου ανάπτυξης επικεντρώνονται στη κατεύθυνση μιας ανάπτυξης που βασίζεται στη παραγωγικότητα της εργασίας και την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και επικεντρώνεται στη διανομή και χρήση πόρων στα πλαίσια του μηχανισμού της οικονομίας της αγοράς. Ακόμα, προωθεί το πατριωτισμό και την εθνική υπερηφάνεια, τα ταλέντα και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της και δημιουργεί συνθήκες ώστε το σύνολο του πληθυσμού να συμμετέχει και να ωφελείται από την ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας κοινωνική πρόοδο με κοινωνική δικαιοσύνη, εγγυώμενοι την εθνική άμυνα και ασφάλεια ενώσω προασπίζεται το περιβάλλον και την οικολογία.

Η απόφαση της ΚΕ του ΚΚΒ περιλαμβάνει τοποθετήσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα και ενέργειες που πρέπει γίνουν ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις του μοντέλου ανάπτυξης και βελτίωσης των ορών ανάπτυξης με έμφαση στην ποιότητα, την παραγωγικότητα εργασίας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ένα βασικό ζήτημα που εξέτασε η ΚΕ ήταν το πρόγραμμα που θα επιτύχει την ολοκλήρωση της οικονομίας της χώρας στη διεθνή οικονομία, διατηρώντας παράλληλα την υπάρχουσα κοινωνικοπολιτική σταθερότητα, μέσω της συμμετοχής της χώρας στη νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.

Η ΚΕ ομόφωνα αποφάσισε ότι από την ημέρα που το Βιετνάμ έγινε μέλος του ΠΟΕ, η υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών του κόμματος σημείωσε σημαντικές επιτυχίες:

  1. Δίνοντας μια ουσιαστική ώθηση στη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη οι μεταρρυθμίσεις και οι συνεπαγόμενες βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα προώθησαν τη συνολική θέση του έθνους και αύξησαν την οικονομική αυτάρκεια.
  1. Η ενίσχυση της διαδικασίας ανανέωσης, με το χτίσιμο και την ολοκλήρωση του δικαστικού συστήματος και της οικονομίας της αγοράς σε σοσιαλιστικό προσανατολισμό και οι μεταρρυθμίσεις των διοικητικών διαδικασιών οδήγησαν σε αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Κρατικής μηχανής.
  1. Βελτιώθηκε η υλική και πνευματική ζωή των ανθρώπων.
  1. Προστατεύθηκε η εθνική ιδιαιτερότητα και το περιβάλλον.
  1. Ενισχύθηκε η εθνική άμυνα και ασφάλεια, διατηρήθηκε η ειρήνη και διαφυλάχτηκε η εθνική ανεξαρτησία.
  1. Παγιώθηκε η εμπιστοσύνη των ανθρώπων, από όπου και αν προέρχονται, στη διαδικασία της ανανέωσης και ολοκλήρωσης της χώρας στις παγκόσμιες δομές ενώ ανέβηκε το κύρος του Βιετνάμ στη διεθνή σκηνή.

Από την ημέρα που το Βιετνάμ έγινε μέλος του ΠΟΕ, η κατάσταση στο Βιετνάμ, στην περιοχή και σε όλο το κόσμο άλλαξε σημαντικά με απρόβλεπτο και περίπλοκο τρόπο. Η πραγματικότητα, όμως, έδειξε ότι η επιτυχής εφαρμογή μιας νέας γενιάς συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου αυξάνει τις ευκαιρίες, διαφοροποιεί τις αγορές, και επιτρέπει την ουσιαστικότερη συμμετοχή στο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής και εφοδιασμού, συμμετέχει ενεργητικά στην σφαιρική και συστηματική διαδικασία ανανέωσης και απελευθερώνει το δυναμικό και τη δημιουργικότητα της χώρας. Το Βιετνάμ έχει ακόμα τη δυνατότητα να συμμετέχει πιο ολοκληρωμένα στη διαμόρφωση περιφερειακών και παγκόσμιων θεσμικών οργανισμών, μηχανισμών και δομών. Αυτό του δίνει δυνατότητες για να αγωνιστεί από καλύτερες θέσεις για τα συμφέροντα του έθνους καθώς και για τα συμφέροντα επιμέρους οργανισμών και ατόμων. Τέλος η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αυτοδυναμία, διατηρεί την ειρήνη και τη σταθερότητα με σκοπό την εθνική ανοικοδόμηση και ανάπτυξη.

Παρόλα αυτά, η αποδοχή αυτού του νέου διεθνούς πλαισίου θα δημιουργήσει ένα σημαντικό αριθμό από οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις. Κάτω από την πίεση του αδυσώπητου ανταγωνισμού, τομείς της οικονομίας, επιχειρήσεις και προϊόντα θα αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων από τις συμφωνίες, ιδιαίτερα οι ανελαστικά υποχρεωτικές δεσμεύσεις, απαιτούν προσεκτική μελέτη, προπαρασκευή και το κατάλληλο οδικό χάρτη αλλιώς μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στις διαδικασίες μετασχηματισμών και στον διακανονισμό και την ολοκλήρωση περίπλοκων και ευαίσθητων θεμάτων. Η ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων ανάμεσα σε εθνικά σύνορα -σε συμφωνία με τις δεσμεύσεις από τη συμφωνία με την οικονομική κοινότητα ASEAN αλλά και με την εφαρμογή των θεμελιωδών κανόνων εργασίας όπως καθορίστηκαν από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας- θα θέσει νέες προκλήσεις στη κρατική διαχείριση, την κοινωνικοπολιτική σταθερότητα και το ρόλο και λειτουργία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Βιετνάμ.

Οι προαναφερθείσες δυσκολίες, αλλά και ευκαιρίες, είναι αλληλοσυνδεόμενες. Μια ευκαιρία μπορεί να μετατραπεί σε δυσκολία αν δεν υπάρχει δράση τη κατάλληλη στιγμή. Από την άλλη, μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία αν υπάρξει ο κατάλληλος χειρισμός. Το Βιετνάμ εντάχτηκε, υπέγραψε και εφαρμόζει τη νέα γενιά συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, και η χώρα μένει συνεπής στη πολιτικής γραμμή της ανεξαρτησίας και αυτάρκειας στα πλαίσια των διαφοροποιήσεων και των πολύπλευρων διεθνών σχέσεων. Το Βιετνάμ παραμένει προσηλωμένο στους στόχους της διεθνούς ολοκλήρωσης δίνοντας όμως προσοχή στα δικά του εθνικά συμφέροντα και στη διατήρηση της κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας στη βάση των διεθνών νόμων, της δικαιοσύνης και της αμοιβαίας ωφέλειας.

Η ΚΕ του ΚΚΒ αναφέρει ότι η ένταξη στην διεθνή οικονομία αποτελεί στρατηγική επιλογή για την εθνική ανασυγκρότηση και άμυνα. Η διαδικασία ένταξης στη παγκόσμια οικονομία έχει γίνει παλλαϊκός στόχος αφού και επιχειρηματίες, επιχειρήσεις και διανοούμενοι είναι μεταξύ αυτών που βρίσκονται στη πρώτη γραμμή. Είναι απαραίτητο το να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των Βιετναμέζων επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και των προϊόντων τους. Προσπάθειες πρέπει να γίνουν για τη μεταρρύθμιση του νομικού συστήματος και πρωτοβουλίες πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν. Να γίνεται αυστηρός έλεγχος και ενεργητική δράση για τη τήρηση των δεσμεύσεων, ιδιαίτερα στο τομέα της διατήρησης της κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας. Το Βιετνάμ χτίζει σταθερά και ενδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και την ικανότητα αυτοάμυνας τη στιγμή που όλο το δυναμικό της χώρας προσανατολίζεται στην ολοκληρωμένη ένταξη της χώρας στη διεθνή σκηνή. Είναι σημαντικό το ενισχυθεί η καθοδηγητική ικανότητα του κόμματος, να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της κρατικής μηχανής, να στηριχθεί ο ρόλος του Πατριωτικού Μετώπου και άλλων κοινωνικοπολιτικών οργανώσεων, να γίνει σεβαστό και να ενισχυθεί το δικαίωμα του λαού στη συμμετοχή και να ενισχυθεί η εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια της ένταξης της χώρας στη διεθνή σκηνή. Η ηγεσία του κόμματος αναθεωρεί τις απόψεις της ως προς το θέμα των κοινωνικοπολιτικών οργανώσεων, ιδιαίτερα των εργατικών συνδικάτων, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Τα επόμενα 5-10 χρόνια το Βιετνάμ θα δώσει προτεραιότητα στα να ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες για την ένταξη της χώρας στη διεθνή σκηνή και τη διατήρηση της κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι η ενίσχυση της πολιτικής και ιδεολογικής δουλειάς, η αύξηση της ευαισθητοποίησης των στελεχών, των μελών του κόμματος και όλων των λαϊκών στρωμάτων. Ακόμα πρέπει να γίνει σωστή εκτίμηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται κατά την εκπλήρωση της νέας γενιάς συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση χωρίς να φοβόμαστε τις προκλήσεις αλλιώς θα οδηγηθούμε σε αδράνεια και έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Η ΚΕ του ΚΚΒ ανακοινώνει την απόφαση που πήρε σε ότι αφορά την ένταξη της χώρας στη διεθνή σκηνή και τη διατήρηση της κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας σε συνθήκες ένταξης της χώρας στη διεθνή σκηνή.

Πηγή: solidnet.org

COMMENTS