Δημοσκόπηση: Η άποψη των πολιτών για εξελίξεις στο Κυπριακό

Παρά το ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συμφωνήσει σε οδικό χάρτη και χρονοδιαγράμματα, το 59% των πολιτών θεωρούν ότι δεν είμαστε πιο κοντά σε λύση του Κυπριακού.

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που παρουσιάστηκε από τις «Τομές στα Γεγονότα» του «Σίγμα» και παρατίθεται αύριο ολοκληρωμένα στη «Σημερινή», λίγο περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (52%) θεωρούν, επίσης, ότι το σχέδιο στο οποίο οδηγούμαστε θα είναι χειρότερο από το σχέδιο Ανάν.

Συγκρίνοντας το διάγγελμα στο οποίο προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας την Παρασκευή που μας πέρασε, με τις δύο διακαναλικές του συνεντεύξεις στις 4 και 23 Νοεμβρίου, προκύπτει ότι λιγότεροι Κύπριοι έχουν πειστεί σε μεγάλο βαθμό από τις θέσεις του.

Οι απόψεις είναι, πάντως, μοιρασμένες, αναφορικά με το κατά πόσον ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε επαρκείς εξηγήσεις και κατά πόσον αθέτησε τις δεσμεύσεις του, καθώς και σε σχέση με το αν η νέα διαδικασία θα αποδώσει καλύτερα ή χειρότερα. Αυτό στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν η μεγάλη πλειοψηφία, είναι πως έπρεπε να είχε ενημερώσει την Ελλάδα για τις κινήσεις του στο Κυπριακό προτού προβεί σε αυτές.

Βαθμός πειθούς 

Μόνο ένας στους πέντε πολίτες που παρακολούθησαν το διάγγελμα του Προέδρου πείστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις θέσεις που παρουσίασε. Πρόκειται για 17% λιγότερους από το 37% που πείστηκαν πολύ μετά τη  δεύτερη διακαναλική και 5% λιγότερους από την πρώτη. Ποσοστό 39% δηλώνουν ότι πείστηκαν αρκετά, έναντι του 36% στις 23 Νοεμβρίου και του 28% στις 4 Νοεμβρίου. Ο Νίκος Αναστασιάδης έπεισε λίγο όσους τον παρακολούθησαν την Παρασκευή σε ποσοστό 23%, έναντι 18% στη δεύτερη διακαναλική και 36% στην πρώτη. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως αυτοί που δεν πείστηκαν καθόλου από τις θέσεις του (18%) είναι διπλάσιοι από το 9% της 23ης Νοεμβρίου.

Χωρίς ξεκάθαρη άποψη

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας φαίνεται να μην υπάρχει ξεκάθαρη άποψη ανάμεσα στην κοινή γνώμη, σε ό,τι αφορά τις εξηγήσεις που έδωσε. Από τα ευρήματα προκύπτει πως το 53% των πολιτών θεωρούν τις εξηγήσεις του επαρκείς και το 47% ανεπαρκείς.

Μακριά η λύση

Τρεις στους πέντε Κυπρίους πιστεύουν ότι δεν είμαστε πιο κοντά σε λύση του Κυπριακού, μετά τα όσα έχει πει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στο διάγγελμά του. Πιο κοντά στη λύση θεωρούν πως είμαστε το 39%, ενώ το 2% δεν τοποθετούνται. Οι πολίτες που εκτιμούν πως απομακρυνόμαστε από τη λύση είναι κατά 6% λιγότεροι από τη διακαναλική που ακολούθησε το ναυάγιο στο Μον Πελεράν ΙΙ, είναι, ωστόσο, κατά 15% περισσότεροι από τη διακαναλική πριν από το Μον Πελεράν Ι.

Σχέδιο Ανάν και χειρότερα

Λίγο περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (52%) θεωρούν ότι το σχέδιο στο οποίο οδηγούμαστε θα είναι χειρότερο από το σχέδιο Ανάν. Πρόκειται για ποσοστό κατά 2% μειωμένο από το αντίστοιχο που καταγράφηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου στις 23 Νοεμβρίου και κατά 13% μεγαλύτερο από το ποσοστό μετά τη διακαναλική της 4ης Νοεμβρίου. Μικρότερο είναι, πάντως, και το ποσοστό όσων δεν τοποθετούνται, που αυτήν τη φορά αγγίζει το 5%, σε σχέση με το 11% πριν από μερικές ημέρες.

Αθέτηση δεσμεύσεων

Οι μισοί Κύπριοι θεωρούν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αθέτησε τις δεσμεύσεις του, προκειμένου να αποδεχθεί τον καθορισμό πολυμερούς διάσκεψης. Το ποσοστό όσων απαντούν καταφατικά είναι 50%, ελαφρώς υψηλότερο από το 48% που απαντούν αρνητικά. Από το 50% των Κυπρίων που πιστεύουν πως ο Πρόεδρος αθέτησε τις δεσμεύσεις του, το 37% θεωρούν ότι το έκανε σε μεγάλο βαθμό, το 47% σε αρκετό βαθμό και το 16% σε μικρό βαθμό.

Δεν υπάρχει κοινή εκτίμηση

Άλλος ένας τομέας όπου δεν φαίνεται να υπάρχει κοινή εκτίμηση ανάμεσα στους πολίτες είναι το κατά πόσον η νέα διαδικασία θα αποδώσει καλύτερα ή χειρότερα. Ποσοστό 21% αναμένουν ότι θα αποδώσει καλύτερα και 28% μάλλον καλύτερα. Στον αντίποδα, το 25% θεωρούν ότι θα αποδώσει μάλλον χειρότερα και 23% χειρότερα. Το 3% δεν εξέφρασαν άποψη σε αυτήν την ερώτηση.

Θα έπρεπε να ενημέρωνε

Το 76% των πολιτών πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να είχε ενημερώσει την Αθήνα πριν από τις κινήσεις στις οποίες προέβη, ενώ ποσοστό 24% θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε. Παράλληλα, εννέα στους δέκα Κυπρίους πιστεύουν ότι ο Πρόεδρος πρέπει να ενημερώσει την Ελλάδα για τις εξελίξεις, έναντι του 11% που έχουν διαφορετική άποψη. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ενημέρωση είναι προγραμματισμένη για τις προσεχείς ημέρες.

Ταυτότητα έρευνας

 Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή», Ημερομηνία διεξαγωγής: 3-4 Δεκεμβρίου 2016, Κάλυψη: Παγκύπρια- Αστικές & Αγροτικές περιοχές, Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+, Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα, Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Πηγή: http://www.sigmalive.com

COMMENTS