Για την ανακοίνωση της Επιτροπής Δημοσίου Διαλόγου

Δημοσιεύουμε την Ανακοίνωση της Επιτροπής Δημόσιου Διαλόγου για το 20ο Συνέδριο. Για όποιον παρακολουθεί με μια συστηματικότητα τις Ανακοινώσεις του Κόμματος για τους όρους διεξαγωγής του δημόσιου διαλόγου παρατηρεί σαφώς μια αλλαγή τους, κυρίως ως προς την έκταση των κειμένων που θα αποσταλούν και την επιλογή από την πλευρά της Επιτροπής στο εάν δημοσιευτεί στο «Ριζοσπάστη» ή την «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (ΚΟΜΕΠ). Συνήθως η έκταση των κειμένων στην ΚΟΜΕΠ μπορούσαν να καταλάβουν μεγαλύτερη έκταση. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα χώρου που επικαλείται η Επιτροπή, αλλά δε νομίζουμε ότι είναι ένα αξεπέραστο πρόβλημα, παίρνοντας υπόψη και την πείρα των προηγούμενων δημόσιων διαλόγων. Ένα άλλο σημείο το οποίο εγείρει επίσης ερωτήματα είναι το γεγονός ότι όσοι θα λάβουν μέρος στο διάλογο θα πρέπει να έχουν επαφή με οργανώσεις του Κόμματος ή της ΚΝΕ. Αυτό καταλαβαίνουμε από το σημείο 3 της Ανακοίνωσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο, όμως, αποκλείονται όσοι ακολουθήσουν όλους τους άλλους όρους που βάζει η Επιτροπή, έστω και εάν, για τον οποιοδήποτε λόγο, δε θα έχουν επαφή με κάποια οργάνωση του Κόμματος ή της ΚΝΕ, αλλά επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διάλογο. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ένας ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος, μπροστά στην εργατική τάξη, χωρίς να σημειωθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις, που σημειώθηκαν στον προηγούμενο δημόσιο διάλογο. Πρέπει να τηρηθεί η ισοτιμία μεταξύ των συμμετεχόντων στο διάλογο και να μην υπάρχει το «προνόμιο» για παρεμβάσεις εκτός του πλαισίου του διαλόγου, με δημοσίευση ξεχωριστών άρθρων, που θα αναφέρονται σε δημοσιευμένα κείμενα όσων συμμετέχουν στο διάλογο και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα της απάντησης. Αυτό σημαίνει ότι όποιος σύντροφος θέλει να σχολιάσει την οποιαδήποτε παρέμβαση στο διάλογο θα το κάνει με τους όρους του διαλόγου, που ισχύουν για όλους όσους επιθυμούν να στείλουν και να δημοσιεύσουν τις παρεμβάσεις τους. Δημοσιεύουμε, επίσης, με τις αναγκαίες συνδέσεις, όλες τις Ανακοινώσεις των Επιτροπών από το 15ο Συνέδριο και μετά.


571004Η Επιτροπή Δημόσιου Προσυνεδριακού Διαλόγου για το 20ό Συνέδριο του ΚΚΕ απευθύνεται στους συντρόφους και τις συντρόφισσες, στους φίλους και συμπορευόμενους με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, σε όσους εκτιμούν το ρόλο του ΚΚΕ στο κίνημα και θέλουν να πάρουν μέρος στη δημόσια συζήτηση για τις Θέσεις της ΚΕ με γραπτό κείμενο στον «Ριζοσπάστη» ή στην ΚΟΜΕΠ και τους ενημερώνει για τις εξής προϋποθέσεις συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο:

  1. Ο διάλογος αφορά στις Θέσεις της ΚΕ για το 20ό Συνέδριο, που δημοσιεύτηκαν στις 18/12/2016. Η Επιτροπή Διαλόγου θα παραλαμβάνει κείμενα για δημοσίευση μέχρι τις 5 Φλεβάρη 2017.
  2. Καθένας και καθεμιά, που θέλει να συμβάλει στο διάλογο, μπορεί να στείλει ένα σημείωμα για τις Θέσεις με ανώτατο όριο έκτασης του κειμένου τις 1.000 λέξεις. Ο καταμερισμός των κειμένων διαλόγου στον «Ριζοσπάστη» ή στην «Κομμουνιστική Επιθεώρηση» (ΚΟΜΕΠ) θα γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής, συνυπολογίζοντας τη χρονική διάρκεια της προσυνεδριακής περιόδου και τις δυνατότητες των δύο έντυπων οργάνων της ΚΕ του Κόμματος για την κάλυψη του Προσυνεδριακού Διαλόγου.

Σημειώματα που τυχόν έρθουν στην Επιτροπή είτε εκπρόθεσμα είτε ξεπερνούν την έκταση που έχει προσδιοριστεί, δεν θα δημοσιευτούν, θα τεθούν όμως υπόψη των αντιπροσώπων του 20ού Συνεδρίου.

  1. Κάθε κείμενο πρέπει να έχει απαραίτητα όλα τα παρακάτω στοιχεία του συγγραφέα: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Κομματική ή ΚΝίτικη Οργάνωση που ανήκει ή που έχει επαφές, αν πρόκειται για φίλο του ΚΚΕ. Τα στοιχεία αυτά είναι προϋπόθεση για τη δημοσίευση του κειμένου. Αποκλείονται από τη δημοσίευση κείμενα που είναι εκτός των θεμάτων των Θέσεων για το 20ό Συνέδριο. Αποκλείονται κείμενα με αναφορές σε πρόσωπα ή σε ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένη Κομματική Οργάνωση, που περιλαμβάνουν υβριστικούς χαρακτηρισμούς, θέσεις εχθρικές προς την ιδεολογία και το χαρακτήρα του ΚΚΕ.
  2. Τα κείμενα μπορούν να στέλνονται:

α) Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dialogos20@kke.gr, με ένδειξη «Για την Επιτροπή Δημόσιου Διαλόγου».

β) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Κεντρική Επιτροπή ΚΚΕ, Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Τ.Κ. 14231 με την ένδειξη: «Για την Επιτροπή Δημόσιου Διαλόγου».

γ) Μέσω των Κομματικών Οργανώσεων του ΚΚΕ.

Στις περιπτώσεις αποστολής ταχυδρομικώς ή μέσω Οργανώσεων, παρακαλούμε τους συμμετέχοντες στο διάλογο, όσους έχουν τη δυνατότητα, να διευκολύνουν τη δουλειά της Επιτροπής στέλνοντας το κείμενο και σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι συμμετέχοντες στο διάλογο μπορούν να απευθύνονται στην Επιτροπή Δημόσιου Διαλόγου στο τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιωάννα Καψάσκη 210.2592.402.

Η Επιτροπή Δημόσιου Διαλόγου της ΚΕ του ΚΚΕ

Αθήνα, 20/12/2016


19ο Συνέδριο: http://www.rizospastis.gr/story.do?id=7189838

18ο Συνέδριο: http://www.rizospastis.gr/story.do?id=4751910

17ο Συνέδριο: http://www.rizospastis.gr/story.do?id=2539835

16ο Συνέδριο: http://www.rizospastis.gr/story.do?id=443807

15ο Συνέδριο: http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3621600

 

COMMENTS